Z čeho je autovrak?

23.02.2015 11:18

Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech nahlíží na autovrak jako na odpad, který je třeba šetrně a ekologicky zlikvidovat. Ale ekologická likvidace odpadu je velmi nepřesný pojem... V rovině ekologie, je třeba se na jakoukoli surovinu, považovanou za odpad, dívat jako na potenciální zdroj druhotných surovin.

Evropský parlament a rada v tomto směru vydali směrnici 2000/53/ES, která od roku 2006 udávala zpracovatelům povinnost autovraky opětovně použít, využít a recyklovat minimálně z 85 %, resp. z 80 % objemu průměrné hmotnosti vozidla (viz. obrázek). Celkové množství zpracovaného, recyklovaného a znovu využitého "odpadu" z autovraků v roce 2010 v České republice dosahovalo 80,3 %. To znamená, že požadavek Evropské unie transponovaný do české legislativy zákonem o odpadech je plněn pouze částečně.

Od začátku tohoto roku se kvóty zvyšují, takže zpracovatel autovraku bude muset doložit, že vůz zrecykloval minimálně z 95 % průměrné hmotnosti vozidla (z toho může jít 10 % na emergetické využití). Ale to znamená, že pouze 5 % vozu smí být skládkováno. 

  

Zpět

Kontakt

Likvidace vozidel Olomouc

+420 606 272 373 - O2
+420 380 426 420 - pevná

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode