Autovrak a ekologická likvidace

22.02.2015 21:18

autovrakAutovrak (neboli vozidlo s ukončenou životností)  je „každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí … a stalo se odpadem podle § 3" dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, díl 7., § 36, odst. a) a jeho majitel je povinen ho předat pouze osobě oprávněné ke sběru nebo likvidaci autovraků.  

ekologická likvidaceV současnosti známý systém „ekologické likvidace" byla Česká republika dle pravidel EU povinna zřídit do roku 2006. Od počátku roku 2007 proto nese veškeré náklady spojené s likvidací vozidla zpracovatel, který je povinen dle zákona o odpadech vozidlo od posledního majitele převzít bezplatně (v zákoně uvedených případech může od majitele požadovat odůvodnitelný poplatek - ale ještě do konce roku 2006 mohl zpracovatel za autovrak požadovat poplatek až 2 000 Kč za osobní automobil a až 10 000 Kč za automobil nákladní. Problematické jsou často volně stojící, zjevně odstavené, vozy. V případě výskytu takového vozidla je pověřeným subjektem k jeho odstranění obec či městská policie (nejprve je na vozidlo vylepena výzva, která je současně vyvěšena i na úřední desce obce či dané městské části. Zveřejnění výzvy musí trvat minimálně 2 měsíce. Po uplynutí této lhůty smí město vozidlo zlikvidovat), která následně náklady na jeho odstranění vymáhá po majiteli vozidla.

Pouze osoba oprávněná ke sběru a likvidaci autovraků může majiteli vozidla vystavit Potvrzení o likvidaci vozidla (vzor zde), které je nezbytné pro následné odhlášení vozidla na reistru vozidel. Zajímavostí je, že toto Potvrzení je „novinkou“ od roku 2004 a má zajistit odborné zajištění nebezpečných látek i všech ostatních odpadů obsahující autovrak.

nebezpečný odpad

Pojem ekologická likvidace vozidla je odvozována především od následného nakládání s jednotlivými druhy odpadů, které vůz představuje. Zákon o odpadech dělí autovrak do dvou kategorií:

1) odpady nebezpečné (například provozní kapaliny, atd.)

2) odpady ostatní (například sklo, sedačky, atd.)

Ale otázkou je, zda je toto ten správný přístup. Již slovo "ekologická" by měla evokovat důmyslnější pohled na autovrak než pouze jako na odpad. Místo legislativního úhlu pohledu se zde nabízí úhel pohledu zpracovatele, čili materiálový. O takový přístup se snaží směrnice evropského parlamentu a rady 2000/53/ES, o vozidlech s ukončenou životností. Od začátku tohoto roku začala platit na území Evropské unie její část, která zpracovatelům autovraků ukládá povinnost doložit, že zpracovali a opětovně využili (tzn. recyklovali) části autovraku minimálně z 85 % jeho celkové hmotnosti, dalších 10 % celkové hmotnosti vozu by mělo být využito energeticky a zbytek - pouhých 5 % - smí být skládkováno.


kvóty na ekologickou likvidaci autovraků

 

Zdroj: Nákladově efektivní varianty zpracování odpadních materiálů z vozivel s ukončenou životností, Ing. Tereza Votavová

Autor: votatera

 

 

Zpět

Kontakt

Likvidace vozidel Olomouc

+420 606 272 373 - O2
+420 380 426 420 - pevná

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode