Archiv článků

 • 23.02.2015 11:18

  Z čeho je autovrak?

  Zákon č. 185/2001 Sb, o odpadech nahlíží na autovrak jako na odpad, který je třeba šetrně a ekologicky zlikvidovat. Ale ekologická likvidace odpadu je velmi nepřesný pojem... V rovině ekologie, je třeba se na jakoukoli surovinu, považovanou za odpad, dívat jako na potenciální zdroj druhotných...

 • 22.02.2015 21:26

  Likvidace v číslech

  Český vozový park je oproti evropským standardům charakteristický hned v několika bodech. Především je to průměrné stáří celého vozového parku, které k 30. 6. 2012 činilo 17,43 roku (tzn. všech kategorií) a průměrné stáří pouze osobního automobilu k tomu datu činilo 13,90 roku. Dále je to také...

 • 22.02.2015 21:18

  Autovrak a ekologická likvidace

  Autovrak (neboli vozidlo s ukončenou životností)  je „každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí … a stalo se odpadem podle § 3" dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, díl 7., § 36, odst. a) a jeho...

Záznamy: 1 - 3 ze 3

Kontakt

Likvidace vozidel Olomouc

+420 606 272 373 - O2
+420 380 426 420 - pevná

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode